Showing posts from 2018Show all
Kesalehan Bapak
Perjamuan Kaum Toxic
Di Pasar
Gendhisku (Maria Zaitun)
 Mencari Keadilan; #HearMeToo
Tanah Warisan
Senja dan Perempuan
Kematian Kesekian (M-E-R-O-K-O-K M-E-M-B-U-N-U-H-M-U)
Nota-nota Kelinci
Kenalin
Rindu...?
Mengukut
Jadilah Perempuan yang Cantik
Koesno dan Seseduh Toleransi