Showing posts from April, 2020Show all
Mengupas Luka-luka yang Mengelupas
Kahuripan dan Sesempal Catatan
Bukan Poster Lintas Zaman
Pekuburan
Membaca Tanda
Mengenal Virginia Woolf
Mengenal Rahmah el-Yunusiyah
Titik Kulminasi
Ikan dari Masa Lalu